Odstranění spadlé větve na pozemní komunikaci

Dne 11. 7. 2010. v čase 19:33 byl vyhlášen jednotce SDH Skalná poplach. Jednalo se o likvidaci spadlé větve na pozemní komunikaci ve Fr. Lázních v ul. 5. Května. K tomuto zásahu jsme vyjeli na žádost Městské policie Fr. Lázně. Po dojezdu naší jednotky na místo zásahu jsme větev za pomoci motorové pily rozřezali a po té uklidili. V čase 20:08 jsme se vrátili v pořádku na svou základnu.