Školení a výcviky jednotky sboru

11.05.2013 08:53
JITONA jaro 2013 práce s proudnicí práce s žebříky práce se člunem a hašení COBROU sebezáchrana, slaňování hašení bytových jednote Více se dozvíte také na internetových stránkách: www.pozary.cz  
20.11.2010 08:00
Dne 20. 11. 2010 od 08:00 hodin se konala odborná příprava jednotek sboru dobrovolných hasičů na stanici HZS Cheb. Jednotka SDH Skalná se této odborné přípravy zúčastnila se dvěma družstvy a technikou CAS 24 Renault. Odborná příprava byla rozdělena na dvě části, kdy hasiče v první části dvě hodiny...
17.11.2010 10:04
Do roku 2012 má každý dobrovolný hasič ve výjezdové jednotce povinnost mít odbornost Hasič III. stupně. Metodický pokyn a testy s odpověďmi naleznete níže: Metodický pokyn Hasič I. - III..pdf (41,4 kB) Testy hasič I.-III..pdf (144,9 kB) správné odpovědi hasiči I.-III..pdf (21,7 kB)
07.11.2010 16:00
Dne 7. 11. 2010. se jednotka SDH Skalná podrobila praktickému výcviku. Tématem tohoto školení bylo likvidace požáru a vyhledávání osob v zasaženém objektu v obci Nová Ves na chebsku. Na celém cvičení spolupracovala s naší jednotkou také jednotka SDH Křižovatka (JPO V), která...
09.10.2010 10:29
Dne 9. 10. 2010. v čase 10:29 byl vyhlášen jednotce SDH Skalná poplach. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek HZS, kdy byla nasimulovaná situace požáru střešní konstrukce hradu Libá. Navíc zde došlo ke zranění dvou dělníků, kteří pracovali na rekonstrukci hradu. Dělníci byli zraněni...
16.04.2010 08:00
Dne 16. 4. 2010 se jednotka SDH Skalná zúčastnila od  08:00 hodin výcviku na chebském letišti. Téma výcviku bylo prověřit jednotku při spolupráci s leteckou záchrannou službou. Výcvik vedli příslušníci HZS Karlovarského kraje a dva členové HZS hl. města Praha. Členové naší jednotky si...

Zvyšující se     náročností a profesionalitou zásahů našich hasičů, je nutné neustálé vzdělávání členů našeho hasičského sboru. Členové výjezdové jednotky SDH Skalná se vzdělávají po celý rok formou samostudia na vlastní základně. Dále probíhají po celý rok školení a odborná příprava s příslušníky Hasičského záchranného sboru Cheb. Zde se hasiči seznamují s novými trendy při jejich práci.     

    Hasiči se učí používat moderní požární techniku, vážou uzle pro jištění, slaňování a sebezáchranu, pracují a zdokonalují se v praktické činnosti. K této problematice slouží spousta metodických listů a pokynů včetně bojového řádu hasičských jednotek, jenž slouží hasičům jako návod pro práci při zásahu.

    Dále je důležité, aby zasahující hasiči dodržovali zásady bezpečnosti práce. Vždyť na tom, jak bude hasič postupovat při zásahu, záleží jeho zdraví a život. Každý člen jednotky si musí před zásahem zkontrolovat svoje ochranné pomůcky, dýchací přístroj nebo prostředky pro práci nad volnou hloubkou.

    Neméně důležitou součástí při zásahu je také komunikace v zasaženém prostoru i zde je vše předepsáno a musíme se řídit hovorovou kázní danou spojovou službou. Toto je jen malý výčet z odborné přípravy skalenských hasičů. Vše je zúročeno při opravdových mimořádných událostech (požáry, technické výjezdy, dopravní nehody….).

    Také aby jednotka byla akceschopná a to každý den po dobu 24 hodin je naší povinností udržovat prostředky požární ochrany ve 100 % stavu. Zejména se jedná o techniku a vozidlový park našich hasičů. Zde na údržbě a opravách vozidel odpracují hasiči spousty hodin. O tom všem by mohly vyprávět hlavně manželky a přítelkyně členů jednotky SDH Skalná. Těm je třeba za jejich trpělivost a toleranci poděkovat. Tím spíše, že veškerá práce našich hasičů je zcela dobrovolná a to bez jakýchkoliv odměn a honorářů.

    Na fotografii je zachycena odborná příprava našich členů v bývalých kasárnách na Zlatém Vrchu dne 5. 11. 2011. Školícími a lektory zde jsou příslušníci HZS Cheb.