Charakteristika - Mladí hasiči Skalná

Kroužek mladých hasičů působí ve Skalné již od roku 2002, a to po desetileté pauze po předchozí činnosti s mladými hasiči ve Skalné vůbec. Odrostlé děti se staly vedoucími a dnes úspěšně vedou mladé hasiče.

Každoročně se účastníme Hry Plamen a pohárových soutěží v okrese Cheb. Plníme hasičské odznaky odborností. Kromě soutěží pomáháme našim dospělým při pořádání kulturních akcí ve Skalné – při maškarním plese, čarodějnicích, dětském dni, účastníme se brigád v našem muzeu a v hasičské zbrojnici. Za odměnu jezdíme na výlety, pořádáme vánoční besídku. Účastníme se i mikulášské okresní besídky. Kreslíme obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí.

Scházíme se pravidelně v naší klubovně v požární zbrojnici 2x týdně a v závodním období i o víkendech (závody nebo tréninky).

Počet dětí našeho kolektivu čítá 26 členů. Máme 1 družstvo starších a dvě mladší. Naše vedoucí a trenérky, které nás všechno naučily: Kateřina Došková (vede mladé hasiče už 10 let) a Věrka Kocumová (je vedoucí 3 roky). Máme i několik dalších pomocnic Lucku Kocumovou, Hanku Günzelovou, Nikču Lekešovou a Petru Štolovou, které s námi trénují i jezdí na závody. Důležitý člen našeho týmu, bez kterého se neobejdeme je řidič a strojník Matýsek – Pepa Marianus.

Soutěžní družstvo starších kategorie ze Skalné se skládá:

Lucie Altmanová – Lucka, Lůca - rozdělovač nebo proud, hadice na štafetě, ač je drobná, tak je moc šikovná, ve dvojicích zapojuje proudnici

Markéta Altmanová – Máka, levý proud, skáče překážku, protože má dlouhé nohy, ve dvojicích bravurně zapojí proudnici a srovná hadici

Kateřina Bartková – Káťa, Bártík, rozdělovač, strojník, na štafetě skáče překážku nebo zapojuje hadice, nejstarší i nejvyšší, zvládne všechno, na štafetě dvojic motá nebo je rychlá kapitánka

Veronika Bartková – Verča, Verunka, levý proud, nebojí se ani kladiny, a to je nejmladší člen (8 let)

Petr Benedikt – Péťa, béčkař, zvládne přenést hasicí přístroj, ve dvojicích motá hadici 

Petra Gogová – Peťula, pravý proud, štafetové hadice, ve dvojicích překládá

Eliška Janoušková – Eli, pravý proud, zvládne zapojit hadice, ve dvojicích rozhazuje hadici

Ondřej Naar – Ondra, košař, ve štafetě rychle přenese hasicí přístroj, ve dvojicích motá hadici

Tomáš Naar – Tom, béčkař, ve štafetě přenese hasicí přístroj, rozhazuje hadici nebo motá

Radim Nepil – Radim, montuje savice, rychle běhá přes kladinu, ve štafetě dvojic bleskově překládá

Adam Dlouhý - strojník, béčkař, zapojuje proudnici, ve štafetě přenese hasicí přístroj

 

Kontakt