Hasičský mnohoboj v Chebu Hájích 2018

13.06.2018 15:03

V sobotu 9.6. se několik členů mladých hasičů Skalná zúčastnilo hasičského mnohoboje.

Na hřišti v Chebu Hájích nám místní hasiči nachystali dráhu s úkoly podle soutěže pro dospělé TFA. 

Co je to TFA ? TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.

Děti měli trať samozřejmě upravenou. Plnily tyto úkoly: zapojit 2 hadice do hydrantu, napojit proudnice a natáhnout hadice na vyznačenou čáru, přeběhnout kladinu, lavičku, přenést osobu (panáka), přeskočit překážku, proléz tunel (rouru) se smotanou hadicí, přenést kanistry s vodou, prolézt malé tunely (roury), smotat dvě hadice a uložit je do bedny, přelézt vodorovné lano, přenést hasicí přístroj.

Vyhodnocení bylo napínavé. Po zásluze byli nakonec všichni zúčastnění odměněni diplomem a zlatou medailí!

Hasičům z Hájů moc děkujeme, odpoledne jsme si užili. Těšíme se na další setkání.

Kateřina Došková, vedoucí mladých hasičů