Nová šatna výjezdové jednotky

11.05.2013 09:14

    V roce 2011 jsme započali s postupnou rekonstrukcí hasičské zbrojnice. Téměř před rokem byla provedena kompletní rekonstrukce klubovny, kdy vznikla ze staré klubovny kancelář a také místnost pro odbornou přípravu místních hasičů s kuchyňským koutem. Na konci roku 2012 byla dle plánu přebudována stará kuchyňka a sklad na nový sklad a šatnu pro výjezdové družstvo. V rámci této opravy byla vyměněna poslední dvě dřevěná okna za plastová. Provedla se oprava zdiva, omítek, izolace, stropu a podlahy včetně dlažby. Dále byl nakoupen nábytek v podobě šatních skříněk pro hasiče. Finančně se na celé akci podílelo město Skalná a také z jedné třetiny samotný sbor. Hasiči přiložili ruku k dílu a velkou část prací provedli svépomocí.

Po nové šatně naše jednotka volala již několik let. Doposud měli hasiči své zásahové oděvy uložené v prostoru garáží ve zcela navyhovujících podmínkách. Nová šatna umožní nejenom lepší prostředí hasičeské zbrojnice, ale také rychlejší a snadnější převlékání do hasičských oděvů. Tím se také zrychlí akceschopnost celé jednotky.

 

Stará šatna

Nová šatna

Roman Melničuk

jednatel SDH