Otevření dveří ve Skalné

24.05.2018 16:20

Hasiči vyjížděli k otevří vchodových dveří na Panskou Louku kde hrozilo nebezpečí z prodlení zahoření jídla na sporáku.Hasiči dvěře otevřeli a zjsitili že opravdu bylo jídlo na spáru ale vše proběhlo v pořádku.