Masopust 2012

24.02.2012 11:51

Divocí medvědi šlehající pro štěstí košťaty, farář s ministranty vedle vezoucí rakve s Bakchem, kapelník udávající rytmus kapele před průvodem. Masky rozhazující sladkosti dětem a čarodějnice tahající před průvodem barel s vařícím svařáčkem pro zahřátí dospělých. Takový průvod zažila Skalná.
Masopust ve Skalné a jejich každoroční tradice má vždy obrovský úspěch a je už znám a obdivován nejen na Chebsku. Za jeho tradici a vznik začátkem 70. let minu-lého století má parta nadšenců z řad místních hasičů, kteří s přispěním města, sponzorů a přátel hasičů tuto každoroční masopustní veselici pořádají.
V místní hasičské zbrojnici se v úterý 21. února, den před popeleční středou, scházely od odpoledních hodin masky a při hudbě a pití vyčkávaly na 17. hodinu. Pak se otevřela vrata a za jásotu dětí a dospělých vyběhli divocí medvědi. Za nimi vyšel ve sváteční hasičské uniformě kapelník s chebskou dechovou kapelou Parohanka, dále farář s ministranty, které doprovázel traktůrek, vezoucí vyzdobenou rakev s Bakchem. Za nimi šlo zvesela přes 90 různých masek.
Průvod městem si nenechalo ujít přes 700 lidí, kteří s radostí sledovali masopustní veselí 96 masek. Hodná čarodějnice vezla před průvodem barel vařícího svařáčku a prodávala dospělým na zahřátí, do toho za ní vyhrávala kapela a vedla průvod masek ulicemi města Skalná na sál LB Minerals (dříve KEMAT) v Dolní Skalné. V průvodu ministranti kropili na přihlížející zástupy lidí živou vodu a s maškarami rozhazovali sladkosti dětem.
První zastavení průvodu městem bylo na náměstíčku pod kostelem Svatého Jana Křtitele. Zde si masky při hudbě zatančily a posilnily se před další cestou. Bylo k vidění, jak tancují masky hokejistů, polonahých krasavic z Playboye, mravenců, trestanců s příslušníkem veřejné bezpečnosti, žebráků, modrých živoucích pramenů, pankáčů, smrťáků, vodníků, spidermanů, lyžařů, účastnila se i hudební skupina Kiss, skotská skupina, gejši a mnoho dalších.
Druhé zastaveníčko s maškarním tancem proběhlo před 18. hodinou na konci cesty průvodu před sálem LB Minerals, kde byli přihlížející zváni dále na pokračující maso-pustní veselici na místním sále s hudbou a tancem. Od 18 hodin pak vypuklo na sále veselí s výbornou kuchyní s mnoha druhy jídel a pití. Nechybělo ani ocenění a vyhodnocení masek z průvodu (pět cen), dále vyhodnocení masek ze sálu (čtyři ceny) a zvláštní jedna cena. Nezapomnělo se ani na překvapení večera v podání ženského tanečního souboru Trnky-Brnky ze Skalné.

Konec masopustu a zábavy nastal po úterní půlnoci. Sálem se v doprovodu smuteční hudby nesla na podium rakev s Bakchem a po krátkém řečnickém loučení se za přispění faráře a ministrantů otevřelo víko rakve a Bakchus z ní vyběhl. Nastala popeleční středa a postní čtyřicetidenní období až do Velikonoc.

Za SDH Skalná Ivan Utěkal