Technika

11.05.2013 09:14
    V roce 2011 jsme započali s postupnou rekonstrukcí hasičské zbrojnice. Téměř před rokem byla provedena kompletní rekonstrukce klubovny, kdy vznikla ze staré klubovny kancelář a také místnost pro odbornou přípravu místních hasičů s kuchyňským koutem. Na konci roku 2012 byla dle plánu...
17.03.2008 19:22
    Minulý rok na podzim jsme začali s opravou CAS 25 Škoda 706 RTHP.  Jedná se o kompletní opravu vozidla a nastříkání nového laku. Na této opravě se hlavně podílejí Radek Hurta, Marek Sojka a Tomáš Prekop. Fotografie z postupu prací na opravě jsou ve...
17.03.2008 18:15
Automobil je postaven na dvounápravovém podvozku Renault Midlum 220.14 4x4 a je vybaven odstředivým čerpadlem Godiva wta 2010, vodní nádrží o objemu 3400 l vody a nádrží na pěnidlo o objemu 210 l. Vozidlo je určeno pro přepravu posádky 1+5. Konstrukční řešení vozidla umožňuje zásah vodou nebo...
12.02.2008 22:05
Automobil pro přepravu požárního družstva, přenosné motorové stříkačky a požárního nářadí. Karoserie je postavena na speciálně upraveném podvozku AVIA 31 (proto v názvu vozidla označení A 31), který vyráběla pražská automobilka AVIA v licenci francouzské firmy Renault-Saviem. Podvozek je od...
12.02.2008 22:03
Cisternová automobilová stříkačka CAS 25, je požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Zejména pak k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou...