Pálení čarodějnic 2012

01.05.2012 12:07

    Tradiční pálení čarodějnic proběhlo opět u místního koupaliště pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné.

Připravena byla veliká i malá vatra, občerstvení a hudba. Po příchodu lampionového průvodu od MŠ se svolaly všechny čarodějnice a čarodějové k tanci okolo velké vatry. Porota vybrala nejkrásnější čarodějnice a také všechny odměnila. Vítězka za pomoci pana Friče zapálila vatru a čarodějnicí na špici. Na malé vatře si všichni mohli opéct buřty. Tančilo a zpívalo se až do noci.