Skalenský masopust a dětský maškarní bál

09.04.2010 16:06

    Dne 16. 2. 2010. se konal v našem městě jako každoročně v tuto dobou Masopust. Tento masopust je velikou podívanou jak pro velké, tak i malé diváky. Sláva skalenského masopustu již dávno překročila hranice našeho města. Diváci netrpělivě v tento den postávali kolem trasy, po které se průvod maškar tradičně pohybuje. Po 17 hodině se všichni přítomní dočkali a vrata hasičské zbrojnice se otevřela. Z vrat vyjela rakev s Bakusem.  Masopustní rej ve Skalné začal a průvod se vydal za doprovodu chebské dechové hudby Parohanka městem. V průvodu pochodovali trpaslíci, klauni, papež ze svojí družinnou, pravá česká zabijačka, rodina Simpsnova a mnoho dalších maškar. Průvod caa osmdesáti maškar uzavírala tradičně skupina otužilců, tentokrát jako sauna team. Maškary se pohybovaly pomalu městem, až k místnímu sálu LB MINERALS, kde vypukla pravá masopustní veselice. Místní hasiči, ve spolupráci s firmou Kapic se postarali o občerstvení a pořadatelskou službu. Velikým překvapením bylo vystoupení orientálních tanečnic. Nemohlo chybět vyhlášení nejhezčích masek a tombola. První cenu si odnesla skupina z průvodu a to papež a jeho družina. Jako nejhezčí maska na sále byla vyhlášena rodinka Bárta Simpsona. Celá veselice byla zakončena pohřbením Bakuse. 

     Oslavy Masopustu ve Skalné ovšem nekončí masopustní úterý, ale popeleční středa. V tento den si spousta místních vezme v zaměstnání volno a již od ranních hodin se veselí v místních restauracích. Po celý den vládne všude báječná atmosféra plná zpěvu a tance. Stejně tomu bylo i v hasičské zbrojnici. Zde byl podáván tradiční hasičský guláš a také tradiční sármy, které všem moc chutnali.

     Děti si užily masopustního veselí v sobotu 20. 2. 2010. V tento den pořádal Sbor dobrovolných hasičů Skalná v sále firmy LB MINERALS dětský maškarní bál. Jako tradičně tuto akci navštívilo mnoho dětí jak ze Skalné, tak i z okolí. V rytmu disco tančili malí tanečníci převlečení za piráty, rytíře, princezny a spousta jiných masek. Během celého krásného odpoledne plného soutěží, tomboly a dobré zábavy si děti odnesli spoustu cen. 

    Na závěr mi dovolte poděkovat všem těm, kteří podpořili tradici skalenského  masopustu, lidem kteří obětovali své finance a čas na výrobu masky a potom přišli do průvodu. Dále mi dovolte poděkovat všem sponzorům a podnikatelům, kteří poskytli ceny do tomboly nebo finančně podpořili tradici skaldského masopustu nebo dětského maškarního bálu a také členům Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné za příkladnou organizaci a přípravu této tradiční akce. Zvláštní poděkování patří firmě LB MINERALS za bezplatné zapůjčení sálu pro dětský maškarní bál.

                                                                      

Děkujeme za SDH Skalná 

                                                                               Roman Melničuk