Skalenští hasiči a hasiči z bavorského Neusorgu podepsali dohodu o spolupráci a pomoci

07.10.2010 09:19

Členové obou hasičských spolků za poslední dva roky dokázali, že jsou schopni spolupracovat v jakékoli oblasti. Jejich společná setkání jsou velice přátelská a také jsou významně plodná v oblasti kulturního a společenského života v obou městech jak na české, tak i německé straně. Důkazem je několik společných projektů (např. výstava k historii obce Neusorg v Neusorgu nebo vznik Muzea hasičské historie na hradě Vildštejn ve Skalné). Velký podíl na úspěchu těchto projektů mají také obě radnice.

Dne 7. 10. 2010 byla podepsána Dohoda o poskytnutí pomoci a spolupráci v oblasti požární ochrany mezi městem Skalná, partnerskou obcí Neusorg, okresem Tirschenreuth, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Karlovarským krajem. K slavnostnímu podpisu dohody došlo stylově v prostorách Muzea hasičské historie ve Skalné. Dohoda umožňuje vzájemné zásahy jednotek dobrovolných hasičů partnerských měst Skalná a Neusorg. V případě že dojde k mimořádné události na území Neusorgu nebo Skalné, kterou nebude možné zvládnout běžnými prostředky, může dojít k vyžádání přeshraniční pomoci. Dohoda také umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností a společná cvičení. V rámci dohody je vyřešeno právní postavení zasahujících jednotek, pojištění, odpovědnost za příkladné škody i způsob úhrady vzniklých nákladů. Obyvatelé města Skalná a bavorského Neusorgu se po podpisu této dohody mohou spolehnout při mimořádných událostí na větší počet lidí i techniky. Na fotografiích je zachycen samotný akt podpisu dohody na hradě Vildštejn ve Skalné.

Fotografie zde