Výcvik jednotky SDH Skalná dne 20. 11. 2010

20.11.2010 08:00

Dne 20. 11. 2010 od 08:00 hodin se konala odborná příprava jednotek sboru dobrovolných hasičů na stanici HZS Cheb. Jednotka SDH Skalná se této odborné přípravy zúčastnila se dvěma družstvy a technikou CAS 24 Renault. Odborná příprava byla rozdělena na dvě části, kdy hasiče v první části dvě hodiny školili příslušníci HZS na učebně a poté následoval praktický výcvik v objektu bývalých kasáren. Zde proběhl výcvik se žebříky a také základy správného postupu při rozvinutí útočného vedení s rozdělovačem. V této činnosti se vystřídala obě naše družstva. Při vyhodnocení jsme se v diskuzi na závěr vyjádřili ke správnosti postupu zasahujících hasičů. Vše bylo zhodnoceno příslušníky HZS ze stanice Cheb, kteří dobrovolným hasičům běhen celého výcviku pomáhali a radili. Kromě naší jednotky se školení zúčastnili také jednotky SDH obcí Plesná, Luby, Křižovatka a Cheb – Háje.

Témata školení:

1.       Pronikání do objektu (násilný vstup):

a)       Podmínky ke vstupu do objektu

b)       Možné způsoby vnikání do objektů

c)       Bezpečnost práce

2.       Zásady defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo přednosti v jízdě:

a)       Schopnost manévrování s MPT

b)       Střídavé zatáčení vpravo a vlevo

c)       Řízení v městském provozu a mimo něj

d)       Jízda za ztížených povětrnostních podmínek

e)       Jízda v terénu

f)        Najíždění s MPT do omezeného prostoru

g)       Řízení s požárním přívěsem

3.       Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce

4.       Dopravní a útočná vedení s rozdělovačem, jednoduché vedení:

a)       Dopravní a útočná vedení v družstvu 1+3

b)       Dopravní a útočná vedení v družstvu 1+5

5.       Práce s nastavovacím žebříkem:

a)       TTD nastavovacího žebříku.

b)       Skládání nastavovacího žebříku a jeho instalace vně budovy

c)       Skládání nastavovacího žebříku a jeho instalace ve stísněných prostorech

d)       Bezpečnost práce

 

fotografie zde