Výcvik jednotky SDH Skalná – Požár zemědělské usedlosti Nová Ves

07.11.2010 16:00

Dne 7. 11. 2010. se jednotka SDH Skalná podrobila praktickému výcviku. Tématem tohoto školení bylo likvidace požáru a vyhledávání osob v zasaženém objektu v obci Nová Ves na chebsku. Na celém cvičení spolupracovala s naší jednotkou také jednotka SDH Křižovatka (JPO V), která zajistila doplňování vozidel CAS dálkovou dopravou vody z přírodního zdroje. Jednotka SDH Skalná se tohoto výcviku zúčastnila se dvěma družstvy 1+3 a s technikou CAS 24 Renault a CAS 25 Škoda RTHG. Po příjezdu na místo bylo našim hasičům oznámeno majitelkou objektu, že v budově, která slouží jako garáž, dílna a sklad vypukl požár. V tomto objektu navíc pracoval na opravě auta manžel majitelky. Ten se však neozývá. Na víc budova je silně zakouřena. Majitelka si myslí, že její muž se nachází uvnitř zasaženého objektu a je zraněn. Po získání těchto informací začali skalenští hasiči s hasebními a záchrannými pracemi. Na správnost provedení hasebního zásahu dohlížel ředitel HZS Karlovarského kraje územní odbor Cheb ing. plk. Jan Doubrava. Postupně se vystřídala obě družstva skalenských hasičů. Po ukončení tohoto výcviku, bylo provedeno vyhodnocení, kde pan ředitel zcela věcně připomínkoval některé nedostatky, kterých se hasiči během cvičení dopustili. Jednalo se převážně o taktiku a provedení hasebního zásahu. Na závěr se všichni zúčastnění shodli na tom, že podobná cvičení jsou pro dobrovolné hasiče přínosem i nutností a budou v této činnosti nadále pokračovat.

Další školení (výcvik) naší jednotky bude probíhat dne 20. 11. 2010. od 8 hodin na stanici HZS Cheb.

Fotografie zde